/_images_upload/_tn_cf13ebea217ef89d.jpg
Op zoek naar een nieuwe vacature?

Schrijf je gemakkelijk in met je LinkedIn profiel en solliciteer direct op de meest uitdagende vacatures. 

Direct inschrijven

/_images_upload/_tn_41b831e6237c6a2b.jpg
Op zoek naar een nieuwe vacature?

Schrijf je gemakkelijk in met je LinkedIn profiel en solliciteer direct op de meest uitdagende vacatures.

Direct inschrijven

/_images_upload/_tn_d38bed6cc2a58d16.jpg
Op zoek naar een nieuwe vacature?


Direct inschrijven

Snel zoeken

Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning

Nieuw

Functie omschrijving Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning

De afdeling Samenleving ontwikkelt beleid, schept randvoorwaarden en regisseert. Dit is samenspraak met organisaties, burgers en bestuurt. De afdeling werkt op de beleidsterreinen Jeugd, Onderwijs, Maatschappelijke Zorg, Werk en Inkomen en Sport en Cultuur.
De unit Maatschappelijke Zorg en Participatie (MZP) is verantwoordelijk voor de beleidsvelden Maatschappelijke zorg (Wmo/welzijn, Volksgezondheid, Jeugdhulp) en Participatie (Werk & Inkomen, armoede/schulden). Samen met lokale stichtingen, gemeenschappelijke regelingen, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties bouwen ze aan het sociaal domein. De opdrachtgever is een middelgrote gemeente waarin grote stadsproblematiek duidelijk zichtbaar is.

Als Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning ben je de adviseur voor bestuur en management op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning en op jouw dossiers contactpersoon naar de maatschappelijke partners. De werkzaamheden worden flexibel ingevuld.
Jouw werk gaat omtrent de volgende onderwerpen en taken:

 • Advisering over de doorontwikkeling van Ontmoeting. Er worden ontmoetingsactiviteiten georganiseerd om kwetsbare burgers te ondersteunen bij het instandhouden of opbouwen van een eigen netwerk. De ontmoetingsfunctie is afgelopen jaren fors uitgebreid en is toe aan doorontwikkeling.
 • Aanpak Eenzaamheid – (zinvolle) ontmoeting is de positieve tegenhanger van eenzaamheid en wordt georganiseerd door actieve inwoners en organisaties. De gemeente is met enkele betrokken partijen een alliantie gestart en deze alliantie wordt komende tijd uitgebreid. Je rol is hier hands-on advies: stimuleren en faciliteren van de alliantie om passende, duurzame activiteiten tegen eenzaamheid op te zetten.
 • Analyse en advies over Welzijn in de keten. Welzijn is een spil in het sociaal domein, tussen onder meer eigen netwerk en specialistische hulp. Volgende stap in de ontwikkeling is om de keten te versterken, om nog beter integraal te werken en slim op- en af te schalen. Komende tijd zoeken we de verdieping op een eerste analyse hierover: waar zitten bijvoorbeeld kwetsbare plekken in de keten en hoe functioneert casusregie op meervoudige problematiek. Je pakt concrete analyse- en adviestaken in dit kader op.
 • Meldpunt Woningontruiming: het meldpunt is een samenwerking van gemeente, woningcorporatie en welzijnsstichting, bedoeld om woningontruimingen van kwetsbare huurders te voorkomen. Met de aanpak is veel bereikt, maar de samenwerkingsprocessen vragen om verbetering. Je stuurt in samenspraak met de procesregisseur en betrokken partijen op de stappen die nodig zijn en adviseert management en wethouder over te maken keuzes op inhoud en financiën.
 • Advisering over vervolg evaluatie mantelzorg: momenteel wordt de mantelzorgaanpak in de gemeente breed geëvalueerd. Je adviseert over de vervolgstappen op basis van de aanbevelingen.
 • Overige taken, waaronder informeren/adviseren wethouders over rapportages van Wmo toezicht.

Functie eisen Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning

Als Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning ben je thuis in het sociaal domein, en kent bij voorkeur ook het werkveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) goed. In deze tijd gaat veel aandacht uit naar de transformatie in het sociaal domein. De gemeente ontwikkelt zich verder in de regisseursrol en het opdrachtgeverschap naar verbonden partijen. We vernieuwen het beleid verder, met aandacht voor een integrale aanpak en het versterken van de sociale basis in de gemeente. Belangrijke thema’s zijn een laagdrempelige toegang, langer zelfstandig thuis wonen, ontmoeting, mantelzorg en respijtzorg.

Als Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning voldoe je aan de volgende kennis en vaardigheden:

 • Minimaal Hbo werk- en denkniveau;
 • Minimaal drie jaar recente, aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur in het sociaal domein. Bij voorkeur Maatschappelijke Ondersteuning;
 • Ervaring met het schrijven van notities en beleidsvoorstellen;
 • Ervaring met adviseren in een complexe politiek-bestuurlijke context;
 • Ervaring hebben met regievoering (beleidsregie en opdrachtgeverschap/accounthouderschap externe organisaties) en implementatie en monitoring van beleid.

Arbeidsvoorwaarden

Als Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning kun je per direct aan de slag voor 28 uur per week (minimaal 24 uur).
De opdracht duurt 6 maanden. Er is een optie tot verlenging, namelijk 2 keer 3 maand.
De opdrachtgever vraagt om een VOG. Deze is voor eigen rekening.

Ben jij de Beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk Woensdag 17 april jouw CV (maximaal 5 pagina's, in het Nederlands met minimaal 2 referenties, met naam, functie en telefoonnummer) en motivatie voor deze opdracht!

Ga jij deze uitdaging aan?

Locatie

Zuid-Holland

Publish date

12-04-2019

Contactpersoon

Barbara van der Sluizen
Onze klanten